Đình Bình Hòa, 15/77 Chu Văn An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15/77 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 368 00 96
Trang web
Vị trí chính xác 108.117.328, 1.066.965.761


Địa chỉ Đình Bình Hòa ở đâu?

15/77 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đình Bình Hòa như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đình Làng Diềm, Bắc Ninh