Đình Làng Diềm, Bắc Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hoà Long, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3642 358
Trang web inh-lang-diem.business.site
Vị trí chính xác 21.214.908.899.999.900, 10.605.012.149.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31350e88cff1859f:0xf819b4f589ef14cf

Xem thêm:  Đình Chánh Thôn Thuận Thành, Ấp Thuận