Đình làng Thạc Gián, 3694+5CH

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3694+5CH, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 340 24 05
Trang web
Vị trí chính xác 160.679.257, 1.082.061.016


Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Di Tích Lịch Sử Đình Tân Lân, WRW6+VMQ, Nguyễn Văn Trị