DREAMER, 230 Nguyễn Công Trứ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 230 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 528 88 51
Trang web
Vị trí chính xác 16.065.996, 10.823.677.289.999.900


Địa chỉ DREAMER ở đâu?

230 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của DREAMER như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Win, 60 Hồ Sĩ Tân