Du học Vinec – Trung tâm tư vấn du học uy tín tại Hải Phòng, Đằng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 P. Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0865 972 579
Trang web vinec.edu.vn
Vị trí chính xác 20.834.184.399.999.900, 1.066.991.903


Địa chỉ Du học Vinec - Trung tâm tư vấn du học uy tín tại Hải Phòng ở đâu?

54 P. Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Du học Vinec - Trung tâm tư vấn du học uy tín tại Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b7b0c6d167f:0x8a7b5a4f900c18ca

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Y Dược Sài Gòn - CS Bình Tân TPHCM, Bình Hưng Hoà