F. Beer Club, Hồng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3822 558
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.642.188, 106.685.115


Địa chỉ F. Beer Club ở đâu?

2 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của F. Beer Club như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-01:30], Thứ Năm:[07:30-01:30], Thứ Sáu:[07:30-01:30], Thứ Bảy:[07:30-01:30], Chủ Nhật:[07:30-01:30], Thứ Hai:[07:30-01:30], Thứ Ba:[07:30-01:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af10898d1ab:0x372c603878454d7c

Xem thêm:  B'ocaxa, 64 Nguyễn Oanh