Fun City Coffee Shop, 22-24-26 Ngô Văn Sở

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22-24-26 Ngô Văn Sở, Street, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 936 43 68
Trang web
Vị trí chính xác 1.606.864, 10.815.032.029.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Chiba Tea, Khu 8