Galaxy Beauty Spa&Nails, 15 Huỳnh Thúc Kháng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Huỳnh Thúc Kháng, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0824 425 599
Trang web
Vị trí chính xác 160.614.642, 1.082.184.891


Địa chỉ Galaxy Beauty Spa&Nails ở đâu?

15 Huỳnh Thúc Kháng, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Galaxy Beauty Spa&Nails như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sen Beauty & Clinic, Phường 7