Garden Pub Danang – Coffee & Food, Kiệt 34 Mỹ Đa Đông 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kiệt 34 Mỹ Đa Đông 12, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 277 74 20
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.044.010.699.999.900, 10.824.721.179.999.900


Địa chỉ Garden Pub Danang - Coffee & Food ở đâu?

Kiệt 34 Mỹ Đa Đông 12, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Garden Pub Danang - Coffee & Food như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  TocoToco, Phường 3