Giặt Ghế Sofa Vua Sạch, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 187 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0782 701 701
Trang web vuasach.vn
Vị trí chính xác 107.746.113, 1.066.750.967


Địa chỉ Giặt Ghế Sofa Vua Sạch ở đâu?

187 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ghế Sofa Vua Sạch như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Ủi Thu Hằng, 3/1B Đ. Phạm Văn Khoai