Giặt sấy Sunny Laundry, 158 Chính Hữu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 158 Chính Hữu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 340 64 76
Trang web
Vị trí chính xác 160.647.062, 10.823.949.739.999.900


Địa chỉ Giặt sấy Sunny Laundry ở đâu?

158 Chính Hữu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt sấy Sunny Laundry như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  GIẶT ỦI 24/7 PHÁT TÀI, 80 Đường D9