Giặt ủi Đà Nẵng – Fast Laundry Service Shop, 20 Dương Tự Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 585 95 51
Trang web vietnamlaundry.com
Vị trí chính xác 160.672.531, 1.082.410.125


Địa chỉ Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop ở đâu?

20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Đà Nẵng - Fast Laundry Service Shop như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hệ thống giặt ủi No1, 47 Dương Lâm