Giặt ủi Đà Nẵng – giặt sấy tự động Mr. THỊNH (cơ sở 2), 10 Nguyễn Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 643 23 60
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.596.359, 1.082.143.918


Địa chỉ Giặt ủi Đà Nẵng - giặt sấy tự động Mr. THỊNH (cơ sở 2) ở đâu?

10 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Đà Nẵng - giặt sấy tự động Mr. THỊNH (cơ sở 2) như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt Sấy Phương Nhi, 12 Đặng Chất