Giặt Ủi Đà Nẵng – Lami Laundry, 14 Trần Quý Cáp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 000074, Việt Nam
Số điện thoại 0376 420 321
Trang web
Vị trí chính xác 160.815.293, 1.082.213.373


Địa chỉ Giặt Ủi Đà Nẵng - Lami Laundry ở đâu?

14 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 000074, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi Đà Nẵng - Lami Laundry như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm giặt sấy Lê Ngọc, 851 Hoàng Sa