Giặt Ủi Đà Nẵng – Multi Laundry, 69 Đ. Trần Duy Chiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 69 Đ. Trần Duy Chiến, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 096 681 78 75
Trang web giatkholahoi.com
Vị trí chính xác 160.863.431, 1.082.432.486


Địa chỉ Giặt Ủi Đà Nẵng - Multi Laundry ở đâu?

69 Đ. Trần Duy Chiến, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi Đà Nẵng - Multi Laundry như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Giặt Là Văn Tường, Tràng Minh