Giặt ủi giá rẻ, Số 20 Dương Tự Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 197 76 33
Trang web vietnamlaundry.com
Vị trí chính xác 160.672.378, 1.082.407.728


Địa chỉ Giặt ủi giá rẻ ở đâu?

Số 20 Dương Tự Minh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi giá rẻ như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Cát Nguyễn, Tam Phước