Giặt ủi Kim Anh, 25 Hải Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 091 660 17 56
Trang web
Vị trí chính xác 11.943.210.299.999.900, 10.843.083.399.999.900


Địa chỉ Giặt ủi Kim Anh ở đâu?

25 Hải Thượng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Kim Anh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Sấy, 8 Nguyễn Bặc