Giặt ủi Phú, 93 Bùi Viện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 93 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3837 0533
Trang web
Vị trí chính xác 107.668.304, 1.066.928.224


Địa chỉ Giặt ủi Phú ở đâu?

93 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Phú như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00]

Mạng xã hội của Giặt ủi Phú là gì?

facebook: https://www.facebook.com/giatsaynhanh.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Phương Linh, 25X4+3W2, Đà Sơn