Giặt ủi Quận 3, 86 Nguyễn Sơn Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 731 410
Trang web giatuiquan3.business.site
Vị trí chính xác 10.770.907, 10.668.563.189.999.900


Địa chỉ Giặt ủi Quận 3 ở đâu?

86 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt ủi Quận 3 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Mạng xã hội của Giặt ủi Quận 3 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Laundromat/Gi%25E1%25BA%25B7t-%25E1%25BB%25A7i-Vy-Vy-102353681574430/&prev=search&pto=aue

Giặt ủi Quận 3 có website không?

giatuiquan3.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ giặt rèm cửa Quận Bình Thạnh, p.2