Giặt Ủi ZaLaSa, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31A Trần Phong Sắc, Phường 4, Tân An, Long An 85000, Việt Nam
Số điện thoại 0372 440 991
Trang web giatuizalasa.weebly.com
Vị trí chính xác 105.336.448, 10.640.429.479.999.900


Địa chỉ Giặt Ủi ZaLaSa ở đâu?

31A Trần Phong Sắc, Phường 4, Tân An, Long An 85000, Việt Nam

Giờ làm việc của Giặt Ủi ZaLaSa như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Giặt Là Mai Linh, 9 Đ. Lữ Gia