GIATSAYGIARE.VN, 533 Hoàng Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 533 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 557 69 21
Trang web giatsaygiare.vn
Vị trí chính xác 160.511.923, 1.082.181.586


Địa chỉ GIATSAYGIARE.VN ở đâu?

533 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của GIATSAYGIARE.VN như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giặt ủi tiện lợi - Nắng Laundry - 341 Nguyễn Hoàng, 341 Đ. Nguyễn Hoàng