Glamour Hotel, An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 269 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3899 998
Trang web glamourhotel.vn
Vị trí chính xác 160.760.828, 1.082.290.233


Địa chỉ Glamour Hotel ở đâu?

269 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142199c9141f199:0xba1531fda877df73

Xem thêm:  Nhà Hàng Khách Sạn Sao Biển, Phường Thắng Tam