Gold City Hotel, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PG2-03, Số 444, Đường 30/4, KP1, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3626 999
Trang web
Vị trí chính xác 113.202.347, 1.061.004.966


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6b9ed855e65f:0x4a62042187253f7d

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Trí Đức, Phường Thắng Tam