Golden Hotel, Ấp 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1440/1A TL8, Ấp 12, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3795 7979
Trang web
Vị trí chính xác 109.821.072, 1.065.869.395


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d3b69bcb5c6d:0xa190426023592554

Xem thêm:  Khách Sạn - Karaoke Đông Nam, 346X+3XJ