Gradeli Beer – Nhà hàng Bia Tươi Đà Nẵng, Lô A37, Đường 30/4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô A37, Đường 30/4, 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0848 006 715
Trang web
Vị trí chính xác 160.400.798, 1.082.172.039


Giờ làm việc của Gradeli Beer - Nhà hàng Bia Tươi Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-23:30], Thứ Ba:[11:00-23:30], Thứ Tư:[11:00-23:30], Thứ Năm:[11:00-23:30], Thứ Sáu:[11:00-23:30], Thứ Bảy:[11:00-23:30], Chủ Nhật:[11:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sam Mountain Restaurant-Hotel (Nhà hàng khách sạn Núi Sam), M3MP+237, Vinh Dong commune, Vinh Te (Ap Vĩnh Đông I, Vĩnh Tế)