Green Farm, Láng Lon

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M5M8+PVQ, Láng Lon, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 712 10 70
Trang web trangtraixanh.vn
Vị trí chính xác 106.843.416, 10.716.723.239.999.900


Địa chỉ Green Farm ở đâu?

M5M8+PVQ, Láng Lon, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Green Farm như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT, Số 09 Dã Chiến