GUM FASTFOOD, 245/4 Đ. Nguyễn Trãi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 245/4 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 405 60 54
Trang web
Vị trí chính xác 107.645.778, 1.066.877.363


Địa chỉ GUM FASTFOOD ở đâu?

245/4 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GUM FASTFOOD như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Ba Dũng, Khu phố 1