HAD Car – Chăm sóc xe ô tô & mô tô Đà Nẵng, An Hải Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 173 Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0775 875 999
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.070.623.899.999.900, 1.082.346.018


Địa chỉ HAD Car - Chăm sóc xe ô tô & mô tô Đà Nẵng ở đâu?

173 Nguyễn Xuân Khoát, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của HAD Car - Chăm sóc xe ô tô & mô tô Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142198d2b538b9f:0xdc33486f019df8f4

Xem thêm:  Rửa xe Thành Tâm, QWPX+PWF, Unnamed Road