Hải Sản CANADA, Kp2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1239 Đường Đ. Phạm Văn Thuận, Kp2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 506 57 78
Trang web
Vị trí chính xác 10.956.904, 1.068.447.083


Địa chỉ Hải Sản CANADA ở đâu?

1239 Đường Đ. Phạm Văn Thuận, Kp2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản CANADA như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dd06c3fb36d3:0x707340e4f5578996

Xem thêm:  Am Thuc Ngoc Phat, KP.3