Hải sản, Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3MC9+37V, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 111 21 12
Trang web
Vị trí chính xác 110.702.462, 10.666.816.109.999.900


Địa chỉ Hải sản ở đâu?

3MC9+37V, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản như thế nào?

Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cf4640226cbd:0x43edf45ecdc60d45

Xem thêm:  Khách sạn Biển Hải Hòa Queen Hotel, Bãi biển Hải Hòa Huyện