Hải Sản Mật Mật – Hải Sản Bến Cát, Chánh Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ NE3, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0866 693 335
Trang web
Vị trí chính xác 111.397.959, 10.665.320.539.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cfe76af977d1:0x7d3570fc374de3b0

Xem thêm:  Nhà hàng Hải sản Ngọc Hương, 174 Võ Nguyên Giáp