Hải Sản Tươi Sống ANH VŨ, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 303 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 358 85 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.810.812.499.999.900, 1.066.207.372


Địa chỉ Hải Sản Tươi Sống ANH VŨ ở đâu?

303 Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản Tươi Sống ANH VŨ như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-05:00], Thứ Năm:[16:00-05:00], Thứ Sáu:[16:00-05:00], Thứ Bảy:[16:00-05:00], Chủ Nhật:[16:00-05:00], Thứ Hai:[16:00-05:00], Thứ Ba:[16:00-05:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752b8b412bd883:0xb1454e70e5c06352

Xem thêm:  Hải Sản Tự Do, 149-151 Lê Đại Hành