Haidilao Hot Pot, VN Thành phố Hồ Chí Minh 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng , Phường Bến Nghé, Quận 1 L3-08

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Việt Nam, VN Thành phố Hồ Chí Minh 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng , Phường Bến Nghé, Quận 1 L3-08
Số điện thoại 028 6273 1000
Trang web haidilao.com
Vị trí chính xác 107.780.127, 1.067.017.896


Địa chỉ Haidilao Hot Pot ở đâu?

Việt Nam, VN Thành phố Hồ Chí Minh 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng , Phường Bến Nghé, Quận 1 L3-08

Giờ làm việc của Haidilao Hot Pot như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-01:30], Thứ Năm:[10:00-01:30], Thứ Sáu:[10:00-01:30], Thứ Bảy:[10:00-01:30], Chủ Nhật:[10:00-01:30], Thứ Hai:[10:00-01:30], Thứ Ba:[10:00-01:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f210820442d:0xbb706e7eda4767a4

Xem thêm:  Hủ tiếu dĩa - Hủ Tiếu Khô Hải Sản Thuận Phúc, Phường Thắng Tam