Hàng xách tay Pháp – cheztrali.com, Trại Cau

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 230 36 28
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.476.864, 10.668.127.849.999.900


Địa chỉ Hàng xách tay Pháp - cheztrali.com ở đâu?

12 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hàng xách tay Pháp - cheztrali.com như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a860404bd7d:0xd39ebc68850716d7

Xem thêm:  YNa Cosmetics, 379 Phan Châu Trinh