Hào sữa Pháp, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Đ. Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 264 33 79
Trang web
Vị trí chính xác 10.749.687, 1.067.048.329


Địa chỉ Hào sữa Pháp ở đâu?

96 Đ. Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hào sữa Pháp như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn 123 Cơm niêu và Hải sản, Phường 2