HERAMO (Phan Van Tri) – Premium Laundry & Cleaning – Giặt Giày, Giặt Hấp, Giặt Ủi, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1459 Đ. Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0868 050 586
Trang web heramo.com
Vị trí chính xác 108.351.385, 10.666.549.789.999.900


Hình ảnh