Hi coffee & tea, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F5WC+32P, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 096 482 72 72
Trang web
Vị trí chính xác 104.952.206, 107.170.068


Địa chỉ Hi coffee & tea ở đâu?

F5WC+32P, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hi coffee & tea như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu du lịch Bình Quới 3, 1019 Bình Quới