Hiệu Bánh Cam Nhung, Thuỷ Đường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WMGH+3RG, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 239 34 07
Trang web
Vị trí chính xác 209.251.822, 1.066.795.722


Địa chỉ Hiệu Bánh Cam Nhung ở đâu?

WMGH+3RG, Thuỷ Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Bánh Cam Nhung như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b7e345a41d7:0x92b1404678af1675

Xem thêm:  Gang Yu Hot Pot, 87 Yên Bái