Hotel Hoàng Thư, Tổ 96 Khu 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Đường D3, Tổ 96 Khu 11, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 366 39 49
Trang web hotel-hoang-thu.business.site
Vị trí chính xác 109.754.601, 10.666.396.619.999.900


Địa chỉ Hotel Hoàng Thư ở đâu?

31 Đường D3, Tổ 96 Khu 11, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Hotel Hoàng Thư có website không?

hotel-hoang-thu.business.site

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d130195fed8f:0xe57ac5ec649a3f2d

Xem thêm:  Homestay Đà Lạt, 2 Đường Đặng Thái Thân