HOTTO, 34 Hai Bà Trưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 0774 516 272
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.460.661.899.999.900, 10.758.910.619.999.900


Địa chỉ HOTTO ở đâu?

34 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của HOTTO như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Đức Phát Garden, 320A Lê Hồng Phong