Hủ tiếu dĩa – Hủ Tiếu Khô Hải Sản Thuận Phúc, Phường Thắng Tam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 73 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790900, Việt Nam
Số điện thoại 090 748 07 51
Trang web thuanphuc.com
Vị trí chính xác 103.400.676, 10.708.247.809.999.900


Địa chỉ Hủ tiếu dĩa - Hủ Tiếu Khô Hải Sản Thuận Phúc ở đâu?

73 Đ. Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790900, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ tiếu dĩa - Hủ Tiếu Khô Hải Sản Thuận Phúc như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pizza Hut Biên Hòa, 246 Đ. Phạm Văn Thuận