Hủ Tiếu Quốc, Kim Dinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL51, Kim Dinh, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 888 85 17
Trang web hutieuquoc.com
Vị trí chính xác 104.998.316, 1.071.314.505


Địa chỉ Hủ Tiếu Quốc ở đâu?

QL51, Kim Dinh, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hủ Tiếu Quốc như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-19:00], Thứ Năm:[05:00-19:00], Thứ Sáu:[05:00-19:00], Thứ Bảy:[05:00-19:00], Chủ Nhật:[05:00-19:00], Thứ Hai:[05:00-19:00], Thứ Ba:[05:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà Tươi Mạnh Hoạch - Lẩu Nai - kCN Tràng Duệ, Hồng Phong