Huong Giang Hotel Resort & Spa, 51 Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 122
Trang web huonggianghotel.com.vn
Vị trí chính xác 16.470.795.799.999.900, 1.075.944.968


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Sông Lam, 51 Lương Trúc Đàm