Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort, Bưng Riềng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ven Biển, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3878 145
Trang web 0254 6519 888
Vị trí chính xác Phước Thuận, Khách sạn


Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Ẩm Thực Đông Hồ - Bình Dương, Phú Thọ