Huy House Boutique Hotel, 21 Hồ Thấu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Hồ Thấu, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0384 693 519
Trang web
Vị trí chính xác 16.083.610.699.999.900, 1.082.447.713


Hình ảnh

Xem thêm:  Park View Hotel, 38 Phước Trường 15