iHub Đà Nẵng – 149 Nguyễn Văn Linh, 149 Nguyễn Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 149 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6509 999
Trang web ihubdanang.vn
Vị trí chính xác 160.603.037, 1.082.152.701


Địa chỉ iHub Đà Nẵng - 149 Nguyễn Văn Linh ở đâu?

149 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của iHub Đà Nẵng - 149 Nguyễn Văn Linh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  VNPT An Dương, TT. An Dương