IN box, Cửa Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 P. Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 335 99 77
Trang web
Vị trí chính xác 21.033.804.999.999.900, 10.584.449.699.999.900


Địa chỉ IN box ở đâu?

32 P. Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của IN box như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135abbdb0f7bb97:0xe6fa0b3bb1f3a099

Xem thêm:  Quán Cafe Haru, 848 Trần Cao Vân