Jamun Tây Ninh, phường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Thương Mại Mai Anh, 17 Nguyễn Du, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6502 468
Trang web
Vị trí chính xác 110.327.668, 1.063.528.947


Địa chỉ Jamun Tây Ninh ở đâu?

Khu Thương Mại Mai Anh, 17 Nguyễn Du, phường, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Jamun Tây Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[06:30-12:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b2f37977f2373:0x5396e348ee05bc57

Xem thêm:  MỘC LAN SPA, 16-18 An Thượng 26