John Henry – 176 Lê Duẩn, 176 Đ. Lê Duẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 176 Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3539 759
Trang web
Vị trí chính xác 16.070.499.299.999.900, 10.821.392.379.999.900


Địa chỉ John Henry - 176 Lê Duẩn ở đâu?

176 Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của John Henry - 176 Lê Duẩn như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Merriman, 36 Ông Ích Đ.