Kem Bố Già, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 290/3 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 0235
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.897.594, 1.066.844.575


Địa chỉ Kem Bố Già ở đâu?

290/3 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kem Bố Già như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bakery Bánh Mì Tươi, Tân Biên